Νέα

Η memtsas costructions μετείχε με απόλυτη επιτυχία από 30Ι 9 με 5 Ι 10  2011 στην 3η ΕΒΕΠ πανελλήνια γενική έκθεση Πιερίας.

Η memtsas constructions μετείχε με απόλυτη επιτυχία από 5 Ι με 13 ΙΙ 2012 στην 14η πανηπειρωτική πανελλήνια γενική έκθεση στα Ιωάννινα.

Η memtsas constructions μετείχε με απόλυτη επιτυχία από 28 Ι 9 Ι με  3 Ι 10 Ι 2012 στην 4η ΕΒΕΠ πανελλήνια γενική έκθεση Πιερίας.

Η memtsas costructions μετείχε με απόλυτη επιτυχία από 21 - 24 Ι 2 Ι 2013 στην Infacoma 30η διεθνής έκθεση

Helexpo στην Θεσσαλονίκη

Η memtsas constructions μετείχε με απόλυτη επιτυχία από 27 Ι 9 Ι με 2 Ι 10 Ι 2013 στην ΕΒΕΠ πανελλήνια γενική έκθεση Πιερίας.

Η memtsas constructions μετείχε με απόλυτη επιτυχία από 26 Ι 9 Ι με 1 Ι 10 Ι 2014 στην ΕΒΕΠ πανελλήνια γενική έκθεση Πιερίας.

Η memtsas constructions μετείχε με απόλυτη επιτυχία από 26 Ι 9 Ι με 30 Ι 9 Ι 2015 στην ΕΒΕΠ πανελλήνια γενική έκθεση Πιερίας.

Η memtsas constructions μετείχε με απόλυτη επιτυχία από 28 Ι 9 Ι με 3 Ι 10 Ι 2018 στην ΕΒΕΠ πανελλήνια γενική έκθεση Πιερίας.

Η memtsas constructions μετείχε με απόλυτη επιτυχία από 27 Ι 9 Ι με 2 Ι 10 Ι 2019 στην ΕΒΕΠ πανελλήνια γενική έκθεση Πιερίας.

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © memtsas.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.